วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เข้ารั้วโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ และได้เข้าร่วมหน้าเสาธง เช็ดชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1,1/2และได้ไปฝึกสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/2 หลังจากสอนเสร็จก็ได้ไปช่วยงานฝ่ายกลุ่มงานบริหารงบประมาณและได้ไปพบปะกับอาจาย์ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอนของดิฉัน